رز آرمیتاژ
برج مسکونی رز آرمیتاژ
معرفی پروژه

برج مسکونی رز آمیتاژ

برج مسکونی رز آرمیتــــاژ در زمیـنی به مساحت 1615 متــــر مربــــع واقــــع در بلــــوار صارمــــی (بین میدان هنرستان وصارمی 31) احداث شده است. این برج مشتمل بر 30 واحد در طبقات 1الــی 15 در مســاحت‌های 245 متــر مربــع (3خوابه) و 276 مترمربع (4خوابه) و دو دستگاه پنت‌هوس در طبقه 15 می‌باشد.

ویژگی های برج رز آرمیتــــاژ :
- استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی اختصاصی
-
رفاه و آرامش
-
دسترسی اختصاصی تک واحدی از طریق 2 آسانسور 13 نفره
-
دید وسیع با چشم اندازی باز به منطقه کوهستانی آب و برق
-
نورگیری مناسب فضاهای آپارتمانی از 3 جهت
-
ورودی مستقل برای سواره و پیاده

مشخصات طبقات:
زیرزمین : پارکینگ
همکف : لابی، مجموعه آبی، سالن بدن سازی 

 امکانات رفاهی:

$(".project_slider").jCarouselLite({ btnNext: ".mouseover_right", btnPrev: ".mouseover_left", circular: true, auto: 3000, speed: 1000, hoverPause: true, mouseWheel: true });